04:20 - 21.12.14 - Chào mừng ACE đến với Trang nhà GĐPT Việt Nam no teletrack payday lenders

BHD Trung Ương

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

1. Ban Thường Vụ :

- Trưởng Ban : HT Cấp Dũng Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

– Phó Trưởng Ban Điều hành : HT Cấp Dũng Như Thật NGUYỄN CÔNG MINH

– Phó Trưởng Ban Ngành Nam : HT Cấp Dũng Nguyên Ngộ NGUYỄN SỸ THIỀU

– Phó Trưởng Ban Ngành Nữ : HT Cấp Tấn Diệu Lãng NGUYỄN THỊ NGUYỆT

– Tổng Thư ký : HT Cấp Tấn Nguyên Hòanh LÊ VĂN SAN

– Phó Tổng Thư ký I : HT Cấp Tấn Diệu Thuận PHẠM THỊ XUÂN HÒA

– Phó Tổng Thư ký II : HT Cấp Tấn Đạt Thịnh TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG

– Ủy viên Nội Vụ : HT Cấp Tấn Tâm Huy PHAN ĐÌNH THĂNG

– Ủy viên Nghiên Huấn : HT Cấp Dũng Nguyên Từ NGUYỄN ĐỨC THƯƠNG

– Ủy viên Tổ Kiểm : HT Cấp Tấn Nguyên Thanh NGÔ VĂN CHƠN

– Thủ Quỹ : HT Cấp Tấn Tâm Hảo TÔN NỮ NGỌC LAN

2. Ủy viên :

– Ủy viên Truyền Thông : HT Cấp Tấn Quảng Thành CHÂU MẠNH CƯỜNG.

– Ủy viên Tu Thư : HT Cấp Tấn Tâm Hậu NGUYỄN ĐỨC ĐÔN

– Ủy viên Văn Nghệ : HT Cấp Tấn Như Vinh NGUYỄN VĂN XỨNG

– Ủy viên HĐXH : HT Cấp Tấn Diệu Phương CAO THỊ THIÊN HƯƠNG

– Ủy viên Doanh Tế : HT Cấp Tấn Diệu Hạnh ĐỖ THỊ AN

– Ủy viên Nam Phật Tử : HT Cấp Tấn Nguyên Lam LA THÀNH TỴ

– Ủy viên Thiếu Nam : HT Cấp Tấn Tuệ Trúc ĐỖ VĂN MAI

– Ủy viên Nam Oanh Vũ : HT Cấp Tấn Nguyên Lễ TRẦN CÔNG LỘC

– Ủy viên Nữ Phật Tử : HT Cấp Tấn Nguyên Hoa NGUYỄN THỊ KHÁNH

– Ủy viên Thiếu Nữ : HT Cấp Tín Tâm Tăng TRẦN THỊ KIM CÚC

– Ủy viên Nữ Oanh Vũ : HT Cấp Tấn Diệu Quang CAO THỊ LIÊN MINH

3. Đại Diện BHD Trung Ương tại các Miền :

- Đại Diện Miền Vạn Hạnh : HT Cấp Tấn Nguyên Xuân LÊ MAI

– Đại Diện Miền Liễu Quán : HT Cấp Tấn Nguyên Thanh NGUYỄN VĂN CÕI

– Đại Diện Miền Khuông Việt : HT Cấp Dũng Nhật Hồng NGUYỄN ĐỂ

– Đại Diện Miền Khánh Hòa : HT Cấp Tấn Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN

4. Các Phụ tá Ủy viên :

– Phụ tá UV Nội Vụ : HT Cấp Tấn Thị Nguyên NGUYỄN ĐÌNH KHÔI

– Phụ tá UV Nghiên huấn : HT Cấp Tấn Nguyên Hạnh PHẠM PHƯỚC HÙNG

– Phụ tá UV Tổ Kiểm : HT Cấp Tấn Như Hoa VÕ TẤN SÁU

– Phụ tá UV Thủ Quỹ : HT Cấp Tấn Diệu Quang CAO THỊ LIÊN MINH

– Phụ tá UV Tu Thư : HT Cấp Tấn Tâm Giác HÀ XUÂN KỲ

– Phụ tá UV Văn Nghệ : HT Cấp Tấn Đức Quảng NGUYỄN HOÀNG PHỤNG

.                               : HT Cấp Tấn Diệu Tri HOÀNG THỊ KHÁNH LINH

– Phụ tá UV HĐXH : HT Cấp Tấn Đức Trang NGUYỄN THỊ BÌNH NGUYÊN

– Phụ tá UV Doanh Tế : HT Cấp Tấn Nguyên Phương VŨ THỊ LAN

– Phụ tá UV Nam Phật Tử : HT Cấp Tấn Tâm Chế VÕ HỮU KHIÊN

– Phụ tá UV Thiếu Nam : HT Cấp Tấn Thiện Thọ NGUYỄN VĂN LỘC

– Phụ tá UV Nam Oanh Vũ : HT Cấp Tín Minh Trung ĐẶNG VIÊN NGỌC TRAI

– Phụ tá UV Nữ Phật Tử : HT Cấp Tấn Tâm Mậu LÊ THỊ CHI

– Phụ tá UV Thiếu Nữ : HT Cấp Tấn Quảng Hoa PHAN THỊ HỒNG LIÊN

– Phụ tá UV Nữ Oanh Vũ : HT Cấp Tấn Diệu Qùynh DƯƠNG THỊ MAI

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.3/5 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 5 votes)
BHD Trung Ương, 2.3 out of 5 based on 6 ratings