Nhạc Lý Căn Bản (5) | GĐPT Việt Nam
15:49 - 27.12.14 - Chào mừng ACE đến với Trang nhà GĐPT Việt Nam payday loan armed forces americas

Nhạc Lý Căn Bản (5)

Để các em rõ hơn về Nhịp và Phách:

SỐ CHỈ NHỊP

Số chỉ nhịp ghi đầu bản nhạc, sau khoá nhạc và chỉ ghi một lần ở khuông nhạc đầu tiên (trừ trường hợp có sự thay đổi nhịp)
Số chỉ nhịp trông giống như một phân số
-Số ở trên biểu thị số phách có trong mỗi ô nhịp.
-Số ở dưới biểu thị độ dài của mỗi phách là bao nhiêu (tương ứng với hình nốt nào)

*Một số loại nhịp thông dụng:
-Nhịp 2/4:

(Còn tiếp)

Bài cùng danh mục:

    

    Chưa có ý kiến.

    Cho biết ý kiến của bạn